Meerjaren onderhouds plan 

Vanaf 1 januari 2018 moeten VvE’s verplicht sparen voor onderhoud in het reservefonds. Met een MJOP kan de VvE het beste vaststellen hoeveel er gespaard moet worden.  

U wilt als VvE niet voor onverwachte kosten komen te staan. Waarvoor er extra ingelegd moet worden door de leden, of er aanspraak gemaakt moet worden op het reservefonds wat niet is voorzien. 

Bij JM Bouwadvies maken wij voor u een totaalplanning welk onderhoud de VvE kan verwachten de komende jaren, dit met een horizon van 25 jaar. Zo kan aan de hand van het plan de dotatie en de daarbij behorende bijdrage worden bepaald. 

Het MJOP wordt opgesteld in het programma O-Prognose en de inspectie vind plaats conform de geldende normering NEN 2767. 

     JM Bouwadvies     


Bouw begeleiding 

Een bekend spreekwoord luid; een goede voorbereiding is het halve werk. Zo is dit ook het geval bij verbouw en renovatie. JM Bouwadvies kan dit voor u verzorgen. 

Door het proces van A tot Z te begeleiden zijn er voor u als opdrachtgever geen onaangename verassingen. Wij nemen op voorhand de planning en werkzaamheden door met de aannemer, toetsen de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en leveren deze na afronding op. 

Tijdens de werkzaamheden houden wij nauw contact met de aannemer en bewaken wij de planning en allerbelangrijkst; uw budget. Alles om een goed resultaat te krijgen bij oplevering.